Redigeren

Je hoort wel eens zeggen: het leven is als een doos bonbons – je weet nooit wat erin zit. Bij tekstredactie is dat net zo.

Een tekst kan op verschillende niveaus worden geredigeerd. Soms volstaan kleine wijzigingen – een komma hier, een puntkomma daar. Andere teksten, hoe goed geschreven ook, moeten korter. Gewoon omdat dat beter past bij het gekozen communicatiemiddel. Of er moeten herhalingen uit. Maar soms ook moet een tekst volledig op de schop. Herschrijven is dan het devies, bijvoorbeeld als de boodschap niet duidelijk is.

Ik vang de kernboodschappen van uw bedrijf in woorden en geef daarbij aansprekende voorbeelden. U wilt dat mensen uw merk onthouden. En ik zorg ervoor dat uw teksten worden begrepen door lezers voor wie Engels niet de moedertaal is en/of die niet deskundig zijn op een bepaald gebied.

Welke tekst ik ook voor u redigeer, u kunt erop rekenen dat u hem terugkrijgt in vlekkeloos Engels. En natuurlijk in een stijl die past bij uw bedrijf.

Redactiewerk:

  • Redigeren
  • Proeflezen
  • Herschrijven