HOE IK TE WERK GA

Uw doelen begrijpen
Heldere communicatie is van het grootste belang. Zonder goede communicatie bereikt niemand het gestelde doel, ook uw bedrijf niet. Dat doel kan van alles zijn: meer producten verkopen, het merkbewustzijn verhogen, de betrokkenheid van de medewerkers vergroten of opkomend talent bij een breder publiek onder de aandacht brengen.

Wat wilt u bereiken? Die vraag kunt u van mij verwachten.

Connecting your message
‘Connecting your message’ is mijn bedrijfsmotto. Dat is ook de leidraad bij alle schrijf-, redactie- en vertaalopdrachten die ik voor u doe.

Alles wat u als bedrijf zegt – via een persbericht, het intranet, een relatiemagazine, het jaarverslag of op social media – moet kloppen. Tegenstrijdige berichten roepen bij uw stakeholders verwarring op. En dat kan uw reputatie schaden. Mijn eerste taak is dan ook om uw bedrijf te doorgronden: de bedrijfsstrategie, communicatiestrategie, kernboodschappen, producten, cultuur en klanten. 

Met deze kennis verwerk ik uw belangrijkste boodschappen tot een samenhangend geheel. Zodat uw lezer begrijpt hoe de verschillende onderdelen van uw verhaal in elkaar steken.

Samenwerken
Ik streef naar een duurzame relatie met mijn klanten. Hoe langer ik met een klant werk, hoe beter ik ze ken. En hoe beter ik kan inspelen op de wensen van de klant – u dus.

Ik hecht zeer aan de persoonlijke relaties die ik in de loop der jaren met mijn klanten heb opgebouwd. En dat gaat vaak veel verder dan ‘opdrachtgever-opdrachtnemer’. Dan zijn we een sterk team dat samen werkt aan een zo goed mogelijk product voor de eindgebruiker.

U vindt mijn business principles in het linkermenu.